Vår lösning.

Cuviva flyttar hem vården till individen. Och vi gör det på individens villkor.

 Cuviva är en kommunikationsplattform för individuellt anpassad vård i hemmet, med fokus på sköra äldre och multisjuka. Vår lösning är revolutionerande enkel att använda och förstå, samtidigt som den är ett kraftfullt verktyg för ökad vårdkvalitet, resurseffektivitet och samordning av primärvårdens aktörer.

CUVIVAS DIGITALA EKOSYSTEM

Cuviva erbjuder en flexibel och skalbar plattform som ger full frihet att samordna och kanalisera individens skiftande behov av provtagning, monitorering, hälsoplanering och realtidskommunikation med vårdpersonal och familj. Cuviva består av fyra moduler. Läs om dem nedan.

Vård på individens villkor betyder att människan själv bestämmer.

Med Cuviva i hemmet blir vården en naturlig och självklar del av vardagslivet. Patienten har full frihet att själv avgöra när det behövs en kontakt med vårdgivaren eller när på dygnet proverna ska tas. Samtidigt finns kunnig sjukvårdspersonal alltid till hands om behov uppstår, och istället för att åka akut till vårdcentral eller sjukhus, räcker det med ett videosamtal för att skingra oron eller boka hembesök av läkare. Frihet, trygghet och närhet i perfekt kombination.

Anpassningsbara kommunikationsverktyg och optimerade gränssnitt

Cuviva-plattan erbjuder en enkelhet som möter även äldre och ovana användares behov. Tjänsterna är lätt tillgängliga, och hen kan även få stöd för olika språk och eventuella kognitiva begränsningar.

Cuvivas gränssnitt för personalen kallas Kontrolltornet. Här presenteras medicinska mätvärden från patientens sensorer och mätverktyg, och samma gränssnitt används även för statusfrågor och direktkommunikation. Genom att dela relevant patientinformation, även i realtid, säkerställs rätt prioriteringar och korrekta beslut hos uppkopplade vård- eller omsorgsgivare.

  • Cuviva-plattan anpassas till individens förutsättningar
  • Cuvivas Kontrolltorn är personalens gränssnitt för kommunikation och mätvärden
  • Kommunicera via symboler, texter eller video.

Öppen plattform för innovation

Cuviva erbjuder ett API där exempelvis nya sensorer och funktioner kan adderas till patientens lösning i takt med att de utvecklas. I Cuvivas ekosystem kan sensorer, bärbar teknik och apparater av olika märken och typer användas parallellt. Allt i syfte att möta vårdgivarens behov av funktionalitet, resurseffektivitet och vårdkvalitet.