Cuviva named as a Cool Vendor by Gartner Inc

Cuviva har utsetts till Cool Vendor i ”2020 Cool Vendors in Healthcare Technology” -rapporten av Gartner Inc, världens ledande forsknings- och rådgivningsföretag 1. Cuviva är enda företaget från Europa som har utsetts i rapporten.

”Vi är otroligt glada och hedrade över att Gartner Inc har uppmärksammat Cuviva. För oss är detta ett erkännande som bekräftar allt det som vi tror på: Att digital, individcentrerad vård avsevärt kan förbättra situationen för människorna med det största vårdbehovet – multisjuka och sköra äldre – i sina hem eller inom omsorgen”, säger Henrik Cederqvist, VD och medgrundare på Cuviva.

”I och med Covid-19-krisen har det dessutom blivit ännu tydligare att vårdgivare kommer att öka sitt fokus på digitalisering av dessa patientgrupper. Såväl på kort sikt som i en mer normaliserad situation, längre fram”, fortsätter Henrik Cederqvist.

Med Cuvivas lösning kan vårdtagaren få tryggheten av daglig, grundläggande vårdkontakt och provtagning i sitt eget hem, istället för att behöva besöka sjukvården fysiskt på schemalagda tider – i många fall dagligen. Med en egen, dedikerad digital vårdkanal får individen en känsla av personlig integritet och att man kan ta ansvar för sitt liv, och att man blir en del av en gemenskap. En gemenskap som motverkar digitalt utanförskap.

Tack vare en integrerad plattform har vårdtagaren ständig kontakt med alla som är involverade i personens välbefinnande – dels relevant vård- och sjukvårdspersonal, dels familj och vänner. Med realtidskommunikation och sensorbaserad, högkvalitativ data och information kan sjukvårdspersonalen fokusera på att tillhandahålla bästa möjliga vårdkvalitet – med kontinuerliga resurser, på ett nära sätt och med mindre stress. Redan idag används Cuviva i många regioner, kommuner och hos privata vårdgivare.

I ett större perspektiv innebär den individcentrerade vården att klyftan mellan vårdgivare i regioner och kommuner kan överbryggas. Därmed kan vårdkostnaderna minskas avsevärt, samtidigt som förutsättningarna för välbefinnande, säkerhet och en trygg vårdupplevelse ökar – för såväl individen som för anhöriga.

Ansträngda vårdbudgetar och ökade krav på levererad kvalitet har medfört ett stort behov av innovationer som driver effektivitet. Cuviva adresserar detta fullt ut, liksom individperspektivet som handlar om mänskliga värderingar, gemenskap och förtroende. Genom att utses till ”Cool Vendor” blir Cuviva del av en exklusiv skara företag med förmågor och möjligheter att fortsätta resan mot internationell framgång. Det skapar stort värde för alla inblandade, som nuvarande och framtida kunder, investerare, partners och kollegor.

Enligt Gartner är ”Gartners definition av en Cool Vendor är ett ungt företag som erbjuder en teknik eller tjänst som är 2:

Innovative – möjliggör för användare att göra saker som de inte kunde göra förut

Impactful –  ger eller kommer att ge affärsmässiga effekter – inte bara teknik för sin egen skull

Intriguing –   har fångat Gartners intresse under de sex senaste månaderna

 

Om Cuviva:

Cuviva är ett värderingsdrivet innovationsbolag som utvecklar e-hälsolösningar. Med fokus på multisjuka och sköra äldre vill vi möjliggöra nya, proaktiva arbetssätt i vård och omsorg – med ökad trygghet, högre vårdkvalitet och bättre vårdekonomi som resultat. Vår vision går ytterst ut på att bryta människors utanförskap och otrygghet, och bidra till att även de mest vårdbehövande känner sig inkluderade och sedda. På så vis vill vi bidra till långsiktigt hållbar vård och omsorg.

Cuvivas grundare, Fredrik Koffner CCO och Henrik Cederqvist CEO.

För mer information:

Henrik Cederqvist                                                    Fredrik Koffner
CEO och co-founder                                               CCO och co-founder
henrik.cederqvist@cuviva.com                              fredrik.koffner@cuviva.com
+46 708 24 33 87                                                  +46 707 29 08 33

 

Om rapporten ”Cool Vendor in Healthcare Technology, by Gartner Inc, 2020”:

“Organisationer inom hälso- och sjukvård söker kostnadseffektiva lösningar som svarar upp mot de stora och snabba förändringar i branschen. Högprofilerade, framväxande teknik- och tjänsteleverantörer hjälper vårdgivarna att fatta datadrivna beslut genom hantering av kroniska medicinska tillstånd, sociala mätpunkter för hälsa, virtuell vård och genetisk screening.”

Gartners prenumeranter kan läsa rapporten på följande länk:

https://www.gartner.com/en/documents/3984301

1Gartner, “Cool Vendors in Healthcare Technology,” Anurag Gupta, Lisa Unden-Farboud, Seth Feder, 28 April 2020.

2Gartner ”Cool Vendors — Action, Not Just Reaction, Is Key to Coolness: A Gartner Trend Insight Report,” Daryl Plummer, et al, 30 May 2019

The GARTNER COOL VENDOR badge is a trademark and service mark of Gartner, Inc., and/or its affiliates, and is used herein with permission. All rights reserved. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s Research & Advisory organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

 

 

2020-05-19